News from Sörmland-Östergötland

”Ja må du leva, ja må du leva, ja må du leva uti hundrade år, javisst skall du leva, javisst skall du leva, javisst skall du leva uti hundrade år”, sången följdes av ett fyrfaldigt leve för RPG – Hurra, Hurra, Hurra, Hurra!

Så avslutades Sörmland Östergötlands distriktsstämma i Flen den 15 mars med kaffe, kaka och tårta. Innan dess hade deltagarna lyssnat till en inspirerad konsert med Daniel Viklund som utifrån sin rika repertoar tog oss med till både slott och koja. Daniels monolog på dalmål blev också uppskattad. Den handlade om en gammal frälsningsarmésoldat från Vansbro som blir ”befordrad till härligheten” och vid himlens port berättar om sitt liv.

Efter ankomst och förmiddagskaffe inleddes stämman med en andakt av Mischa Herferdt. Sedan gav tre föreningar exempel på vad som under år 2023 varit lyckosamt i deras verksamhet, attraktiva programinslag och hur man jobbat för att få nya medlemmar under 2023.

På stämman omvaldes befintlig styrelse och många gladdes över den fina verksamhet som genomförts under året. Verksamhetsberättelsen lyfte fram ett innehållsrikt år där omsättning, antalet medlemmar och antalet aktiviteter kraftigt ökat. Särskilt minns man ”Sköna dagar för seniorer”, Resorna till Gotland och till Jämtland, inspirationsdagarna på Hjälmargården och i Nyköping samt allt engagemang och fina aktiviteter i föreningarna.

Föreslagen verksamhetsplan för år 2024 beslutades med exempelvis inspirationsdag i Motala 3/5, Sköna dagar för seniorer på Hjälmargården 30/5-2/6, Vandringsresa i Sälen 22-27/8, Storsamling på Hjälmargården 30/8 och en ny bussresa till Jämtland 15-20/9. Distriktsstyrelsen har sökt bidrag för verksamheten från socialstyrelsen och hoppas på ett positivt beslut kvartal 2.

På stämman gavs också information om arbetet i RPR (regionernas pensionärsråd i Sörmland resp Östergötland) och material kring säkerhet vid RPGs träffar, ”bli svårlurad”, ”så jobbar bedragarna”, ”bli säkrare på nätet” samt tips från Socialstyrelsens fina idébank.

Hälsningar

Sören Öhlund, distriktsordförande

To the top