Nyheter från Västkusten

Vi har varit samlade till årshögtid den 29 april i Tabernaklet, Göteborg med 84 deltagare varav 38 ombud. RPG i Tabernaklet stod för ett utmärkt värdskap. Protokoll kommer i ett senare utskick men skvallrar inte om några större förändringar. Däremot hade vi ett längre samtal om behovet av att växa i medlemsantal. Här behöver alla hjälpas åt för att visa på värdet med vårt fina seniorarbete runt om i vårt avlånga distrikt. Inte minst är det viktigt att informera om det arbete som våra representanter i kommunala och regionala råd lägger ner. För dem och några intresserade till hade vi en samling i Betlehemskyrkan den 12 maj med medverkan av RPG:s förbundsordförande Ann-Christin Lindbom och RPG:s förbundsdirektor Eva B Henriksson. Den inspirationsträffen samlade 37 deltagare utöver de medverkande. Dagen var gemensam för vårt distrikt och Västgöta-Dals distrikt.

To the top