Nyheter från Västkusten


Måndagen den 16 januari kl 11-13 ser vi fram emot att få träffa 2–3 personer från er RPG förening i Västkustens RPG distrikt till en inspirations- och idéutbytesdag i Betlehemskyrkan, Göteborg! 

Distriktsstyrelsen medverkar och vi kommer att samtala om nyttan med RPG, förslag som hjälper oss att nå yngre och att nå fler. Vi kommer också att presentera en tävling om det senare.

Vi inleder med kaffe och fralla i Mariasalen. Distriktet bjuder på träffen.Närmsta hållplats är Vasaplatsen. Dyra och svårfunna p-platser nära. Vi ser gärna att 2–3 från er styrelse/förening kommer med.

Anmälan senast den 11 januari 2023 till Ingemar Svensson: janingemarsvensson@outlook.com. Ange namn och RPG-förening samt eventuella  allergier.

En fin advents- och jultid önskar RPG Västkustens RPG distrikt!       

Ta del av inbjudan till inspirationsdag i Göteborg, klicka här.                              

To the top