Nyheter från Västkusten


Årsberättelse – RPG Västkustens distrikt

Verksamhetsåret 2020

Inledning

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) har en viktig uppgift i dagens samhälle. Vi är en pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar och vill vara med och skapa en meningsfull tillvaro för vårt lands många pensionärer. Av Sveriges befolkning är 20% över 65 år. Då är det viktigt med organisationer som försöker påverka dem som fattar beslut om våra pensionärers levnadsvillkor.

Utöver denna uppgift ser vi det också som ett stort uppdrag att skapa miljöer där pensionärer kan finna gemenskap och glädje genom att lokala föreningar skapar goda mötesaktiviteter.

Denna årsberättelse ger ett smakprov på det arbete vi utfört i styrelsen under året. 
Läs hela årsberättelse i bifogad fil nedan.

Vid årsmötet 2021 avgick Sam Nodlycke efter 14 år som ledamot i styrelsen för Västkustens distrikt där han gjort en unik insats. ”I samverkan med många goda krafter” under årens lopp är Sam angelägen att betona. Sam (Samuel) som fyllde 92 år veckan efter årsmötet kommer att deltaga som adjungerad i styrelsearbetet och ordinarie ledamot i den lokala Riksmötesgruppen.


Årsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll 2021

Styrelse och funktionärer för Västkustens RPG-distriktTo the top