Nyheter från Södermanland-Östergötland

Vår distriktsstämma hölls den 25 mars i Katrineholm med andakt, förhandlingar, servering och ett intressant föredrag av riksdagsledamot Barbro Westerholm om ”kampen mot ålderism”.

Ny distriktsstyrelse utsågs och verksamhetsplan för år 2022 presenterades. I styrelsen ingår nu: Ulla Asserhed Skärblacka, Kerstin Sundqvist Vikbolandet, Kerstin Lundholm Finspång, Åke Bergstedt Katrineholm, Lena Delaplane Nyköping, Lowe Knopp Flen och Solveig Danielson Linköping. Sören Öhlund Nyköping valdes till ordförande.

Några höjdpunkter från året: Distriktets storsamling 3 september på Hjälmargården samlade nästan 300 deltagare och blev en succé. Fint väder, god gemenskap, inspirerande medverkande av Tomas Sjödin och Ingemar Olsson samt information om distriktets arbete. Många deltagare uttryckte stor tacksamhet över programmet och att få träffas igen. Arrangemanget medförde även flera nya RPG medlemmar i distriktet.

Ett annat omtyckt arrangemang var resan till Hållandsgården i Järpen. Även här tillkom nya medlem-mar dels på grund av resmålet, dels på grund av att distriktet subventionerade deltagarkostnaden för RPG medlemmar.

Vi gläds över engagemanget i de 22 föreningarna och årets många fina fysiska och/eller digitala möten.

Föreningarna finns i Eskilstuna, Kjula, Flen, Katrineholm, Nyköping, Trosa, Linköping, Motala, Skeda, Borensberg, Finspång, Hällestad, Linköping och Rimforsa. De annonserar i den lokala pressen samt på RPGs hemsida. Distriktsstyrelsen arbetar även på en nystart för en grupp i Norrköping.

Samverkan med övriga pensionärsorganisationer har utvecklats under året och bland annat lett till ut-bildningsdagar för RPR ledamöter och att projektet ”säker@digital” startats upp på 4 orter.

Distriktsstyrelsen arrangerar bland annat följande aktiviteter under året:

· 6-9 juni ”Sköna dagar för seniorer” på Hjälmargården (med bl a utfärd till Vinön)

· 27/6--1/7 bussresa till Bohusläns pärlor, (med utflykt till Smögen och till Kosteröarna)

· Början av augusti, endagsutfärd till Söderköping och Capella Ecumenica

· Början av september – Storsamling på Hjälmargården

· 10-16/9 bussresa till Hållandsgården (inkl dagstur till Trondheim)

· Endagsvandringar i Sörmland och i Östergötland

Vi vet att många seniorer har en begränsad ekonomi och därför erbjuder distriktet subventionerade priser på våra aktiviteter till alla distriktets RPG medlemmar. För att minska våra kostnader sänder vi helst information via E-post men vill du fortsättningsvis ha information via brev så hör av dig.

Är det något du undrar över, har förslag på - eller funderar kring, så är du välkommen att kontakta mig.

Varma hälsningar

Sören Öhlund

Ordförande Sörmland Östergötlands RPG distrikt

Adress: Taggsvampatigen 9, 611 63 Nyköping, Telefon: 070-797 4876, E-post: b.s.o@hotmail.com

To the top