Nyheter från Sörmland-Östergötland

Över 225 medlemmar ur Sörmland Östergötlands RPG distrikt träffades på storsamling.

Så här skriver Catharina Dahlén, 

 RPG kommunförening i Eskilstuna deltog med ca 60 medlemmar på Hjälmargården den 6 september i strålande sol.

Information gavs om förbundet och vad som görs i gemenskap med andra pensionärsföreningar på riksnivå i kontakter med regering och myndigheter.

Esbjörn Hagberg, pensionerad biskop, talade över ämnet ”På tal om livet”: om mirakel i det lilla, förundran, att ha tid, vikten av gemenskap och försoning, tacksamhet och att ropet efter kärlek är stort. Ett befriande och inspirerande budskap mitt i alla valdebatter.

Efter en god lunch bjöds vi på Lena Maire Vendelius skönsjungande sång med oerhört uppmuntrande och roligt mellanprat. Ingenting är omöjligt för denna artist trots eller pga sina medfödda begränsningar som hon själv beskrev det. Tacksamhet över livet strålande från henne. Vi förundras över sången och förmågan som fot-och munkonstnär. ”En protes skaver alltid och det gör livet också när vi gör saker och möter svårigheter”. Att välja tacksamhet och veta att oavsett omständigheter är jag alltid älskad av Gud ger kraft. Detta budskap blev starkt genom sånger som O store Gud, Det enda jag vet, det är att nåden räcker och You raise me upp. Stående ovationer! Vi kom många och lät oss inspireras!


Text och bild;  Catharina Dahlén. På fotot LenaMarie Vendelius, sångare fot-och munkonstnär och Esbjörn Hagberg, pensionerad biskop från Karlstad,

To the top