Nyheter från Sörmland-Östergötland

Årsmötet i Sörmland-Östergötland RPG:s distrikt den 31 mars, 2020 är på grund av den rådande coronavirus situationen inställt. Mötet kommer att istället att hållas per capsulam, alltså genom brev till/från föreningsombuden. Information är utskickat till föreningar. Vid frågor kontakta distriktets ordförande Jan Ericson. 

To the top