Ta bort den diskriminerade åldersgränsen

Sveriges fyra riksomfattande pensionärsorganisationer uppvaktade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett viktigt ärende. Det handlar om tryggheten för, framförallt, äldre kvinnor över 65 år. En grupp som redan i dag har bland de lägsta inkomsterna, men som dessutom riskerar att hamna i svår ekonomisk kris om deras make dör, då det så kallade efterlevandeskyddet av någon anledning bara gäller yngre.

När en maka/make avlider idag innebär det inte bara en stor sorg, utan även ekonomiska påfrestningar för den efterlevande. Detta är grunden för det efterlevandeskydd som finns för alla medborgare yngre än 65 år. För efterlevande barn utgår barnpension i olika former och för den efterlevande makan/maken finns en omställningspension, som ger ett ekonomiskt skydd i ett år – två år om det finns efterlevande barn.

För de som är 65 år och äldre finns däremot ingenting! ! Det är en orättvisa vi vill ändra på!

Läs hela artikeln här:   Ta bort den diskriminerande 65-års gränsen

Äldrefattigdomen ökar i Sverige 

2014 fanns 225 000 pensionärer med en disponibel inkomst lägre än 11 100 kronor per månad, vilket är den gräns som EU definierat som låg ekonomisk standard eller relativ fattigdom. Nära 790 000 personer fick garantipension 2014, vilket är grundskyddet i pensionssystemet. Mer än hälften av dessa är kvinnor.  

RPG arbetar aktivt med pensionsfrågorna och kräver att pensionssystemet måste ses över. Ett arbete som RPG gör tillsammans med övriga pensionärsorganisationer. 


Här kan du läsa mer om äldrefattigdom. 

PRO:s rapport om äldrefattigdom från oktober 2015                     Rapport Äldrefattigdom PRO


To the top