SeniorPosten är RPG:s medlemstidning och som ingår i RPG:s medlemsavgift. Tidningen ges ut av RPG fem gånger per år. 

För att nå redaktionen maila till : redaktör Lars Bergström, bergstrom.lars@outlook.com eller till RPG, eva.henriksson@rpg.org.se.

Vill du annonsera i SeniorPosten? 

Kontakta da Media AB, tel 08 - 786 03 34, annons@da-media.se. hemsida: www.da-media.se

Agneta Kempe Erneberg, annonschef 

Carina Jansheden, mediasäljare

Maria Larsson, mediasäljare

Annonspriser och format 2018


Tidigare nummer av SeniorPosten

Här kan du läsa några av våra senaste nummer av SeniorPosten 2017. 

SeniorPosten nr 5, 2017

SeniorPosten nr 4, 2017

SeniorPosten nr 3, 2017
To the top