Nyheter från Förbundet

4 november överlämnades betänkandet "Ett upphandlat fondtorg för premiepension till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Betänkandet överlämnades av den särskilda utredaren Mikael Westberg. 

- Pensiongruppen är överens om att premiepensionssystemet ska reformeras. Staten måste ta ett större ansvar för ett tryggare system och bra pensioner. Utredningen har idag den 4 november, presenterat ett förslag som vi nu kommer att arbeta vidare med inom Regeringskansliet och Pensionsgruppen, säger Ardalan Shekarabi. 

En rad förändringar föreslås av utredningen som ska vara genomförda senast den 31 december 2023. 

Läs hela pressmeddelandet från Pensionsmyndigheten: Pressmeddelande; utredning föreslår reformerat premiepensionssystem

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/utredning-foreslar-reformerat-premiepensionssystem/


 To the top