Nyheter från Förbundet

Hösten 2019 lämnades betänkandet "Ett upphandlat fondtorg för premiepension till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.  "Pensiongruppen är överens om att premiepensionssystemet ska reformeras. Staten måste ta ett större ansvar för ett tryggare system och bra pensioner. Utredningen har idag den 4 november, presenterat ett förslag som vi nu kommer att arbeta vidare med inom Regeringskansliet och Pensionsgruppen", sa Ardalan Shekarabi. 

"RPG har deltagit i arbetet att svara på betänkandet och vi anser att hela PPM-systemet bör läggas ned och pengarna överföras till den underfinansierade inkomstpensionen." säger RPG:s förbundsordförande Monica Blomberg. PPM-systemet tillhör socialförsäkringen och det är viktigt att pengarna är trygga. 

En rad förändringar föreslås av utredningen som ska vara genomförda senast den 31 december 2023. 

Läs hela pressmeddelandet från Pensionsmyndigheten: Pressmeddelande; utredning föreslår reformerat premiepensionssystem

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/utredning-foreslar-reformerat-premiepensionssystem/


 To the top