Nyheter från Förbundet

Kära vänner i RPG!

Vi står inför ett årsslut och summerar det år som passerat.

RPG är en gemenskaps skapande pensionärsorganisation. G i vår logga betyder gemenskap och som är viktigt för att vi skall må bra. Gemenskap skapar glädje och positivt utbyte med andra människor. Våra Kristna värderingar står också för att vi skall vara mot varandra såsom vi själva vill bli bemötta.

Vi är också en organisation som har påverkans möjligheter, för att vi pensionärer skall få det bättre.Ute i vårt land har vi haft representanter i KPR (Kommunens pensionårsråd), RPR (Regionens pensionärsråd) och LPR ( Landstingets pensionärsråd) något som gör att RPG har varit med och arbetat i våra medlemmars närområden.

Vi har varit aktiva i Regeringens pensionärskommitté och Socialstyrelsens pensionärsråd, som är några av de riksövergripande organ, som arbetar med äldrefrågor.

Vi har varit remissinstans för flera utredningar under året. Vi arbetar alltid partipolitiskt obundna, men vi för fram våra åsikter till den regering, som just nu har regeringsmandat i Sverige. Vi är den enda organisation, som vilar på Kristen grund, som har regelbundna möten med regeringsrepresentanter.  Våra värderingar är med och påverkar.

Vi har dock drabbats av det, som många organisationer har fått uppleva, att vi tappar medlemmar. Flera lokalavdelningar har under året upphört. Stor sorg när det inte går att rekrytera ledare till våra grupper. 

Det finns ljusglimtar som lyser upp också. Nya avdelningar har startat i Borås och i Vindeln. Jag vet också att det finns föreningar som kommer att starta under 2018.

Nu ser jag fram mot 2018. Riksstämman i Jönköping kommer att bli ett avstamp ett ännu större engagemang i RPG. Vi arbetar för att vi skall få en bra pension, god hälsa, tryggt boende och mycket mera. Men vi arbetar inte bara för oss själva. Det arbete som vi lägger ner idag kommer våra barn och barnbarn tillgod, när de en gång blir pensionärer.

Utan alla er ute i landet hade vi inget Pensionärsförbund. Jag vill därför tacka er för det gångna året. Allt ert engagemang gör att vi kan vara med och påverka och ge äldre trygghet och glädje.

 

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Monica Blomberg  

Tf. förbundsordförande i RPG

 

 

 

To the top