Nyheter från Förbundet

Statens Tjänstepensionsverk - SPV - bjuder in pensionärsorganisationerna till informationsmöte två gånger per år, nu senast den 28 maj. SPV informerade bland annat om en ny lag som träder i kraft den 1 januari.”Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen”.

Syftet med lagen är att komma till rätta med skattefusk, ekonomisk brottslighet, osund konkurrens och öka insynen för medborgare.

"Vällovligt syfte, men när vi i tisdags fick mer information inser vi att detta kommer att ge stora effekter för våra medlemmar", säger RPG:s direktor Eva Henriksson.  

Lagen gäller nämligen även för pensionsutbetalningar. RPG kommer därför att tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna se över vilka konsekvenser lagen kan få för medlemmarna och sedan vidtala berörda myndigheter och regeringen om detta.  

Foto på första sidan: Camilla Borgström, SPV och Bo Björksten, RPG.

Foto denna sida: Camilla Borgström och Kicki Lind från SPV

To the top