Nyheter från Förbundet

RPG deltog i år under Almedalsveckan och förbundsordförande Monica Blomberg debatterade bland annat pensionssystemet under ett seminarium som Pensionsmyndigheten arrangerade. Deltog gjorde även Solveig Zander (C) och Fredrik Lundh Sammeli (S) från Riksdagens pensionsgrupp och representanter från de övriga pensionsorganisationerna. 

Ole Settergren inledde med ekonomisk statistik avseende de pensionärer som har lägst pensioner, hur grundskyddet kan utformas framåt och vilka för- och nackdelar olika lösningar kan ha. På bilden visar Ole hur lite det kan skilja i månaden mellan en pensionär som har fullt grundskydd och en pensionär som har arbetat hela livet. Pensionärsorganisationerna kräver att hela pensionssystemet ses över  i sin helhet och att det ska löna sig att arbeta och betala skatt.  

To the top