Nyheter från Förbundet

Curt Karlsson har uppdragits av RPG:s förbundsstyrelse att vara samordnare i remissarbetet kring RPG:s nya stadgar.

Remisstiden pågår fram till 30 september 2017.

Distrikt och föreningar i RPG välkomnas att delta i arbetet med de nya stadgarna. Det är viktigt att få del av så många synpunkter och yttranden som möjligt från både distrikt och föreningar. Förbundsstyrelsen uppmanar distrikten att engagera föreningar i det viktiga arbete. Inbjud till samtal och överläggningar. I stadgegruppen ingår förutom Curt Karlsson också Bo Schylander samt
Ann-Christine Lindbom. En referensgrupp har också arbetat med förslaget. 

Förslag till nya stadgar

Följebrev från Curt Karlsson; Brev till RPG-distrikt och föreningar om stadgearbetet


För distribution av stadgeförslaget till RPG-föreningar kontakta Curt Karlsson eller förbundskansliet.  

I oktober 2017 samlas arbetsgruppen på nytt och går igenom olika yttranden och synpunkter. Samråd sker med RPG:s förbundsstyrelse innan ett slutligt förslag fastställs på RPG:s Riksstämma 2018. 

Skriftliga svar eller eventuella frågor sänds till: RPG, Curt Karlsson, Industrigatan 28 S, 571 38 Nässjö eller via mail till curt.karlsson@folkbildning.netTo the top