Nyheter från Förbundet

Som här presenteras omfattar stadgar för förbund, distrikt, kommunförening samt förening. 

Beslut om de nya stadgarna tas av RPG:s Riksstämma i Jönköping 2018 och ersätter dagens. Stadgekommittén som består av Curt Karlsson (ordf.), Ann-Christin Lindbom samt Bo Schylander tackar alla som har deltagit i arbetet. Stadgarna reviderades från förslaget som lades fram till Riksstämman 2016 i Uppsala och det nya reviderade stadgeförslaget har sedan varit ute på remiss under hösten 2017. Därefter har stadgekommitté och förbundsstyrelse kontinuerligt berett stadgeförslaget. 

Här kan du läsa  : Förslag till RPG:s nya stadgar

To the top