Nyheter från Förbundet

Regeringen föreslår sänkt skatt för pensionärer från 1 januari 2018. Skatten sänks för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. Detta innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor.

Förslaget innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt. För en ålderspensionär med en pension på 14 000 kronor i månaden, vilket är medianpensionen för kvinnliga ålderspensionärer, kommer skatten sänkas med cirka 200 kronor i månaden. 

RPG:s tillförordnade förbundsordförande Monica Blomberg säger "det är bra att skatten sänks men det räcker inte. Grundskyddet behöver också ses över. Bostadstillägget måste höjas för att möta de höga hyrorna. Dessutom sänks inte skatten för alla pensionärer". 


To the top