Nyheter från Förbundet

12 olika organisationer ur civilsamhället träffades 30 oktober i referensgruppen för utredningen Framtidens Socialtjänst. En utredning som Margareta Winberg leder. Dagens tema som behandlades var bemötande och brukarinflytande. Ett viktigt ämne för RPG:s medlemmar. Bemötandet kan skifta och många känner sig i underställda i kontakten med socialtjänsten. Dessutom råder det en stor personalomsättning. När det gäller frågan om det behövs en egen äldrelag dröjer svaret. Utredningen tillsätter nu en person som ska arbeta vidare med frågan. Från RPG önskar vi en egen äldrelag. En rättighetslag där äldre inte nedprioriteras i landets kommuner. Ett annat alternativ är att Socialtjänstlagen och LSS likställs och att alla människor oavsett behov omfattas av goda levnadsvillkor. 

To the top