Nyheter från Förbundet

Prisbasbeloppet för 2018 har fastställts till 45 500. Det är en höjning med 700 kronor, eller 1,56 procent, jämfört med 2017.

– Det görs en årlig höjning av prisbasbeloppet, för att se till att våra ersättningar hänger med prisutvecklingen. Om så inte sker riskerar vi att urholka pensioner och andra stöd, genom att de halkar efter prisutvecklingen i samhället i stort, säger socialminister Annika Strandhäll.

Garantipensionen, men också andra socialförsäkringsförmåner, som är knutna till prisbasbeloppet höjs med 1,56 procent.

För en ogift pensionär som har hel garantipension innebär detta en förstärkning med 124 kronor per månad från januari 2018.

Höjs gör också garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension. Höjningen av prisbasbeloppet gör också att ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring höjs, då taken i försäkringarna räknas utifrån prispasbelopp. 

Den inkomstgrundade ålderspensionen berörs inte. Den styrs av inkomstindex som speglar inkomstutvecklingen. Inkomstindex beräknas fastställas i början av november.

Information från Regeringen 

To the top