Nyheter från Förbundet

De fyra stora pensionärsorganisationerna upprepar nedan sitt gamla krav på att det genomförs en översyn av hela pensionssystemet av oberoende experter. Debattartikeln är ett genmäle på vårt fördjupningsbrev i förra veckan där Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren förklarade ”Normen som pensionärer hatar”.

 Redan 2011 föreslog vi en översyn av hela pensionssystemet eftersom vi upplevde att det inte levde upp till kraven på ett förutsägbart system som gav vettiga pensioner. Och det har inte blivit bättre sedan dess. Problemet för våra medlemmar är att de ser hur deras pensioner år efter år släpar efter lönerna.

Pensionärer känner inte till begrepp som ”normen” eller ”förskott” och har inte anledning att göra det heller. De anser klart och tydligt, precis som vi pensionärsorganisationer, att den allmänna pensionen inte är tillräcklig och inte lever upp till vad som har utlovats. Vi menar att det behövs förändringar av systemet, exempelvis pensionsavgiften som bör höjas och normen minskas. Att detta skulle kosta pengar är vi medvetna om. Därtill behövs en ordentlig och öppen debatt om pensionssystemet.

 Den allmänna pensionen har urholkats och har lett till att pensionsnivåerna för breda grupper äldre blivit för låga – i genomsnitt är den 12 100 kronor per månad. Skillnaden mellan den genomsnittliga allmänna pensionen och genomsnittslönen har också ökat kraftigt. Detta är en utveckling som är oberoende av förskott och norm eftersom det är medelvärdet för samtliga pensionärer. Dessutom ingår såväl garantipension som premiepension. Inkomstpensionen tillsammans med premiepensionen är så låg att allt för många har behov av garantipension – det gäller hälften av de kvinnliga pensionärerna.

En större utvärdering av hela pensionssystemet bör göras av oberoende experter, erfarenheter från andra länder bör också tas i beaktning. Denna breda översyn bör väga samman hur väl pensionssystemet presterar när det gäller finansiell stabilitet, ekonomisk trygghet för dagens och framtidens pensionärer samt politiskt ansvar. Men i sammanhanget bör Pensionsmyndigheten ha en marginell roll. Inte minst med tanke på att, vilket framgår i artikeln om normen, ansvarig myndighet hellre försvarar ett havererande system än kommer med konstruktiva förslag.

 Tilliten för det allmänna pensionssystem som Pensionsmyndigheten hårdnackat försvarar sjunker år efter år. Arbetsmarknadens parter verkar också ha insett detta och försöker på sina håll lösa det genom högre avsättningar till tjänstepensionen. Det hjälper dock inte dagens, de kommande årens eller alla framtidens pensionärer. Vi har många medlemmar som är förtvivlade och upprörda över att deras pensioner inte räcker till, och fler riskerar det dessvärre att bli om inte pensionssystemet förändras. Därför har vi sedan lång tid pekat på flera av problemen med och de negativa följderna av dagens pensionssystem.

 Vi efterlyser en öppen och saklig debatt om vad som ska anses vara en rimlig pension, hur den bör utvecklas över tid och vad som då är en rimlig avgift. Här måste alla politiska partier ut på banan, och inte gömma sig bakom statliga tjänstemän. Vi pensionärsorganisationer har aldrig duckat för den diskussionen.

 

Anders Thoré, sakkunnig pensioner PRO

Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna

Bo Björksten, t.f. vice ordförande RPG

Sofia Noaksson, sakkunnig pensioner SKPF

To the top