Nyheter från Förbundet

Alla riksdagspartiernas partiledare utfrågas av riksevangelist Britta Hermansson och pastor Robert Eriksson i Vårgårda. Arrangörer är 11 lokala församlingar inom Equmeniakyrkan runt Vårgårda och mötena inramas av en välsjungande kampanjkör med flera solister. 

Vårgårda möte som hålles i Tångahallen, på den tidigare exercisplatsen Tångaheden firar i år 50-årsjubileum av de partiledarutfrågningar som ursprungligen leddes av legendariske riksevangelisten John Hedlund.

RPG är med utställningsmonter för andra gången och många stannar upp och får del av vår information, även från orter där vi inte ännu har någon RPG-förening.


Text; Daniel Höglund,  Bild; Björn Emanuelson. 

To the top