Nyheter från Förbundet

Vid ett planeringsmöte inför nästkommande möte i Regeringens Pensionärskommitté fick RPG och övriga pensionärsorganisationer träffa Lena Hallengren som av regeringen utsetts som ny barn, äldre och jämställdhetsminister. Lena Hallengren ersätter Åsa Regnér som utsågs som vice chef för UN Women i New York. RPG fick möjlighet att tala om viktiga frågor som rör våra medlemmar. Bland annat togs bostäder, vård- och omsorg samt diskriminerande åldersgränser upp. RPG anser att åldersgränser i bland annat LSS bör tas bort eller skjutas fram. Varför ska en frisk 65-åring som råkar ut för en trafikolycka och behöver assistens inte kunna leva det liv som andra 65-åringar lever?  Vidare finns diskriminerande åldersgränser i screeningprogrammen. Något som RPG framför i Socialstyrelsens äldreråd bland annat. 


Foto: Stina Nordström  

To the top