Nyheter från Förbundet

Ljuset och värmen, blandat med litet regn och rusk, gör så gott med oss människor. Det känns så mycket lättare när vi kan gå ut utan att bylta på oss alla lager av ytterkläder. Solljuset fyller på vårt lager av d-vitamin, men allt skall vara lagom i lagom mängd, så vi undviker hudcancer.

Ja vill tacka alla RPGs medlemmar för den gångna våren. Utan er hade vi inte något RPG. Alla fina stunder av gemenskap och aktiviteter, föredrag, musikstunder, andakter och tävlingar är sådant som har stor betydelse för vårt välbefinnande. I många lokalavdelningar organiseras det också stavgång och boule, något som bidrar till att pensionärer håller sig friskare.

Ute i landet har också ett stort påverkansarbete pågått. Alla ni som representerar RPG i kommunernas pensionärsråd (KPR), Regionernas pensionärsråd (RPR) och Landstingens pensionärsråd (LPR) har utfört fina insatser för att förbättra levnadsvillkoren för oss äldre. Dessa uppdrag är något som vi från centralt håll vill uppmärksamma och tacka för.

I RPG finns det många starka och pigga pensionärer som har sina dagar fyllda med aktiviteter. Många gör långa resor i både Sverige och utöver alla världsdelar. Några tar hand om sina barnbarn under sommarveckorna när förskolan och fritids håller sommarstängt och föräldrarna måste arbeta. Några av oss går in och arbetar på sina ”gamla” jobb. Tur att det finns sjuksköterskor som kan ställa upp under några sommarveckor.

Alla har inte sina krafter i behåll och har kanske varken barn eller barnbarn i närheten. Sommaren kan då bli en lång period, då ensamheten blir ännu mer påtaglig. En hälsning eller ett besök kan vara det som behövs för att lätta upp ensamheten. Jag hoppas att vi tillsammans kan göra sommaren litet mindre ensam för någon.

Under våren har vi från styrelsen och kansliet arbetat med att försöka belysa hur ensamheten är en grogrund för den psykiska ohälsa som kan drabba äldre personer. Vi ser att civilsamhället gör insatser med besöksverksamhet och stöttning genom olika föreningar. Där finns våra pensionärsföreningar och även våra kyrkor med som aktörer. Men vi vill att även staten skall ta sitt ansvar och ordna boendeformer så att det finns chans till gemenskap och trygghet.

Med dessa rader vill jag önska er alla en fin sommar.

Monica Blomberg

tf förbundsordförande RPG


Läsa i nytt fönster, klicka här:    Monica Blombergs sommarbrev juni 2017

To the top