Nyheter från Förbundet

Vi har just firat midsommar, en helg då ljuset når sin kulmen i vårt land. Vi hade hoppats på värme och sol under firandet, men regnet och kylan besökte vårt land under helgen. Men vi är lovade att värmen skall återkomma. Ljuset och värmen, blandat med litet regn och rusk, gör så gott med oss människor.  Solljuset fyller på vårt lager av d-vitamin, men allt skall vara i lagom mängd, så vi undviker hudcancer.

Ja vill tacka alla RPGs medlemmar för den gångna våren. Utan er har vi inte något RPG. Särskilt roligt var det att få träffa så många medlemmar vid vår Riksstämma i Jönköping. Alla möten mellan människor som berikar och ger framtids glädje över att får vara med i RPG. Vi har många gånger betonat G i RPG. Bokstaven står för Gemenskap.

 Alla fina stunder av gemenskap och aktiviteter, föredrag, musikstunder, andakter och tävlingar är sådant som har stor betydelse för vårt välbefinnande. I många lokalavdelningar organiseras det också stavgång och boule, något som bidrar till att pensionärer håller sig friskare.

Jag vill också tacka alla er som representerar RPG i kommunernas pensionärsråd (KPR), Regionernas pensionärsråd (RPR) och Landstingens pensionärsråd (LPR) för de fina insatser ni har gjort för att förbättra levnadsvillkoren för oss äldre. Dessa uppdrag är något som vi från centralt håll vill uppmärksamma och tacka för. Det finns stora påverkansmöjligheter i dessa råd.

I RPG finns det många starka och pigga pensionärer som har sina dagar fyllda med aktiviteter. Många gör långa resor i både Sverige och utöver alla världsdelar. Några tar hand om sina barnbarn under sommar veckorna när förskolan och fritids håller sommarstängt och föräldrarna måste arbeta. Några av oss går in och arbetar på sina ”gamla” jobb. Tur att det finns sjuksköterskor som kan ställa upp under några sommarveckor.

Jag vill även i år göra oss uppmärksamma alla på att det finns många äldre i vårt land som lider av en stor ensamhet. Barnen bor kanske inte i Sverige, de flesta av vännerna har avlidit och kanske även den älskade makan eller maken har lämnat jordelivet. Sommaren kan då bli en lång period, då ensamheten blir ännu mer påtaglig. En hälsning eller ett besök kan vara det som behövs för att lätta upp ensamheten. Jag hoppas att vi tillsammans kan göra sommaren litet mindre ensam för någon.

Under våren har vi från styrelsen och kansliet på olika sätt arbetat med att sprida kunskap om möjligheten att söka bostadstillägg. Det är en rättighet och inte ett bidrag, men man måste söka för att få det. Varje gång jag träffar någon som berättar att det har sökt och fått ett positivt besked, blir jag riktigt glad. 500 eller kanske 3500 kronor i månaden till hyran gör att man får en helt ny ekonomi.

Vi har under våren arbetat i projekt med Ansvar för Framtiden. Fokus ligger på hälsa hos äldre, samt hur vi skall förebygga alkoholskador, som eskalerar hos den äldrebefolkningen i vårt land. Vi har haft seminarium, föreläsare vid vår stämma och artiklar i Seniorposten. Vi kommer att fortsätta under hösten med detta projekt och besöka nya orter med seminarium.

 

Med dessa rader vill jag önska er alla en fin sommar!

 

Monica Blomberg

förbundsordförande RPG


Länk till brevet. 

Monica Blombergs sommarbrev till alla RPG medlemmarFoto: RPG:s förbundskansli

To the top