Nyheter från Förbundet

RPG:s förbundsstyrelse välkomnar medlemmar, föreningar och distrikt att inkomma med motioner till RPG:s förbundskansli senast den 10 januari 2018. Riksstämma sker den 25 - 26 maj 2018 i Pingstkyrkan i Jönköping. Motion får väckas av medlem, RPG-förening och RPG-distrikt. 

Förbundsstyrelsen inhämtar yttrande över inkommen motion från berört RPG-distrikt. Sista datum för RPG-distrikten att lämna yttrande är 29 januari 2018. Förbundsstyrelsen behandlar inkomna motioner och yttranden på förbundsstyrelsemötet den 27 februari 2018 samt lämnar därefter skriftliga yttranden. RPG kommer att publicera motioner och yttranden i SeniorPosten nummer 2 samt på hemsidan. Därefter i dokumentationen som skickas till Riksstämmans delegater. 

To the top