Nyheter från Förbundet

"Vi behöver kontanter i samhället" säger RPG:s förbundsordförande Monica Blomberg. "Många äldre varken vill eller kan hantera kort och vad händer vid ett längre elavbrott?" fortsätter hon. RPG uppvaktade statssekreterare Ulf Holm tillsammans med SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och PRO för att få information om vad regeringen gör i frågan om kontanter i Sverige. 


Banker och kreditinstitut ska var skyldiga att tillhandahålla kontanter för uttag och att hantera dagskassor. Det kommer troligen regeringen att föreslå till riksdagen före sommaren. Vidare kommer det också att införas sanktioner mot de banker som inte uppfyller kraven. Lagskärpningen är tänkt att börja gälla från 2020. 

"Det är bra att det nu börjar hända saker och det är viktigt att vi som pensionärsorganisationer säger ifrån. Bankerna kan inte få bestämma om vi ska ha kontanter i Sverige eller inte. Om bankerna får monopol på Sveriges betalningsmedel kan de ta ut vilka avgifter de vill" säger Monica Blomberg. 


To the top