Nyheter från Förbundet

RPG:s förbundsstyrelse genomförde tillsammans med distrikten en konferens- och studieresa till Helsingfors. Programmet inkluderade förutom att diskutera frågeställningar från riksstämman även hur fler och yngre pensionärer kan värvas till RPG. 

Dag två var ett studieprogram som fokuserade på Finland. Gruppen besökte bland annat Tempelkyrkan som ritades av arkitekterna Timo och Tuomo Suomalainen. Den vackra kyrkan är insprängd i berget där solljuset kommer från takfönstren. Studieprogrammet omfattade även föreläsningar om Finland och äldres situation av Mattias Lindroth från Kommunförbundet, Berith Dahlin och Alf Skogster från Svenska Pensionärsförbundet och Päivi Sainio från THL (Socialstyrelsen i Finland). Studieprogrammet till Helsingfors är en del av RPG:s satsning på äldres hälsa och den oroväckande ökade alkoholkonsumtionen bland äldre. En satsning som finansieras av ett projektstöd från stiftelsen Ansvar för Framtiden. Annika Andreasson från Hela Människan informerade om studiematerialet som alla RPG-föreningar kan använda i sin programverksamhet. 

Nedan finns studiematerialet för nedladdning.   

Studiematerial äldres hälsa och alkohol från Hela Människan
Text och bild Eva B Henriksson, RPG 

To the top