Nyheter från Förbundet

Julen står för dörren och snart lämnar vi år 2018 bakom oss. Ett år som har inneburit både glädje och sorg. Hoppas att glädjen får vara det som dominerar när vi tänker tillbaka på de månader som vi passerat under 2018.

Jag vill tacka alla RPG medlemmar som finns ute i våra lokalavdelningar och gör ett stort och viktigt arbete. G:t som betyder GEMENSKAP och finns med i vårt RPG har stor betydelse vid alla aktiviteter ute i vårt land. RPG möten att längta till. Möta vänner. Vara behövd. Finnas med i ett sammanhang, som vilar på kristen grund.

Nu ser vi fram mot ett nytt verksamhetsår och hoppas att fler skall komma med i vårt förbund. Vårt påverkansarbete ger mer tyngd ju fler vi är. Vi finns med på det lokala planet i kommunernas pensionärsråd, i Landsting och Regioner samt på riksplanet där pensionärsfrågor berörs.

Vi är ett förbund som behövs och ger avtryck för den enskilde medlemmen och för oss pensionärer i grupp, men vi verkar idag även för att våra barn och barnbarn skall få en god omsorg när de blir äldre.

En god jul och ett riktigt gott nytt år tillönskas er alla!

Monica Blomberg, förbundsordförande RPG


Foto: Pixaby

To the top