Nyheter från Förbundet

Pensionsmyndigheten skickar nu ut det orange kuvertet i Sverige med pensionsinformation. Informationen är förändrad i år. Från fyra sidor till ett mer lättläst format på två sidor med en sammanställning hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension samt det som Pensionsmyndigheten enligt lag måste skicka ut till pensionsspararna: beslut om pensionsrätterna som tjänats in under året.

Dessutom förbättras innehållet på Pensionsmyndighetens hemsida,  en "orange tjänst" har skapats med  en prognos över hela pensionen och anpassad pensionsinformation utefter ålder och livssituation. Har du inte  tillgång till dator, hjälper Pensionsmyndigheten dig att göra en pensions prognos och svara på frågor. Ring 0771 - 776 776 .

Pensionsmyndigheten ger sig också ut på turné i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Totalt kommer 44 orter att besökas och här kan du också få hjälp med att göra en pensionsprognos eller få svar på frågor. 

Till:  Pensionsmyndighetens hemsida

Till: Min Pensions hemsida

Pressmeddelande Orange kuvert 2018

Text: Pensionsmyndigheten. Foto:  Eva B Henriksson


To the top