Nyheter från Förbundet

Socialstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram arbetssätt för en fast vårdkontakt samt hur en sådan kan organiseras. Nu önskar Socialstyrelsen hjälp att kartlägga hur det ser ut idag. RPG vill därför gärna höra dina synpunkter kring en fast vårdkontakt. Har du erfarenheter av det idag? Maila gärna rpgkansli@rpg.org.se. Skriv fast vårdkontakt i mailets ämnesrad.

Den 1 juli 2010 infördes en ny bestämmelse i 29 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Enligt den nya bestämmelsen ska verksamhetschefen se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet. kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt, eller om patient själv begär det. Det ersätter det tidigare kravet på att utse en patientansvarig läkare, PAL.  

En fast vårdkontakt var från början en patientansvarig läkare. Men det fungerade inte som det var tänkt och därför beslutade lagstiftaren att ta bort bestämmelsen och ersätta den med en skyldighet för verksamhetschefen att utse en fast vårdkontakt för patient. Men frågan är nu om någon har erfarenhet av en fast vårdkontakt? Finns det en sådan funktion i den svenska vården överhuvudtaget?  Tidigare hade distriktssköterskorna ansvar för olika geografiska områden och de som bodde i området, men distriktssköterskornas roll förändrades under 90-talet. 

RPG bjöds in till en dialogkonferens anordnad av Socialstyrelsen 10 januari 2017 och fick frågan där. Hjälp Socialstyrelsen att samla en bild över hur det fungerar idag! To the top