Nyheter från Förbundet

Sveriges fyra största pensionärsorganisationer PRO, RPG, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna, presenterar  en gemensam kravlista till Sveriges politiker. Det handlar om sex krav som vi står enade bakom. Tillsammans representerar vi cirka 800 000 medlemmar.

I Sverige finns nästan 2,2 miljoner personer som tar ut allmän pension och därför kan kalla sig pensionärer. En del har det ganska gott ställt medan andra får vända på varenda krona. Alla är i större eller mindre grad beroende av pensionssystemet och det offentliga och därmed politiska beslut.

Pensionärsorganisationerna kräver att pensionssystemet och skattesystemet ska ge ekonomisk trygghet, vara rättvist och bidra till minskade ekonomiska klyftor.

Gemensamt ställer vi nu upp sex gemensamma krav till de politiker som beslutar om välfärd och ekonomi:

1)     Pensionssystemet måste ses över i sin helhet

2)     Lika skatt på pensionsinkomster och löneinkomster

3)     Bostadstillägget behöver höjas

4)     Det ska löna sig att ha arbetat

5)     Den allmänna pensionsavgiften bör höjas

6)     Insyn i och debatt kring pensionsfrågorna.

 

 Ta del av vårt krav här:  Vår gemensamma programförklaring till landets politiker

To the top