Nyheter från Förbundet

Pensionsmyndigheten har uppmärksammat att många pensionärer idag ansöker om bostadstillägg via en tidigare blankett som kräver bilagor i form av hyresavtal mm. Nu finns uppdaterade ansökningsblanketter för bostadstillägg och det krävs inte längre några bilagor.

För de pensionärer som har e-legitimation, Bank ID eller har möjlighet att skriva ut sin ansökan, är det enklast att ansöka direkt via Pensionsmyndighetens webbplats. Det går numera också att anmäla förändrad hyra via Pensionsmyndighetens webbplats.

Länk till webbansökan och ansökningsblankett:

https://secure.pensionsmyndigheten.se/btansokaninfo.html

Länk till ändringsanmälan och ändringsblankett:

https://secure.pensionsmyndigheten.se/InforAnmalanOmAndradHyra.html 

Pensionsmyndighetens beräkningshjälp, där man först kan räkna ut om man kan få något bostadstillägg:

https://secure.pensionsmyndigheten.se/BtpPrognos.html 

To the top