Nyheter från Förbundet

Varje år dör ca 110 personer i Sverige i bränder och äldre är mest utsatta. På äldreboenden anmäls 300 bränder per år. Idag kan ett brandförlopp gå mycket snabbt och det kan vara svårt eller omöjligt att tas sig ut. 

RPG deltar i Initiativet för äldres brandskydd tillsammans med pensionärsorganisationerna, Brandskyddsföreningen och Sprinklerförbundet. 

I den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag vill vi att det även ska gå att ansöka om bidrag för att göra hemmet mer brandsäkert. I särskilda boenden byggda före 2012 finns inget krav på sprinklersystem till exempel. Det tycker vi är helt galet då de flesta på särskilda boenden omöjligen kan ta sig ut själva. 

Läs mer här:  Initiativet äldres brandskydd

I kommande nummer av SeniorPosten kommer vi att belysa ämnet mer och ge tips på hur man kan brandsäkra sitt eget hem. 

To the top