Nyheter från Västkusten

Välkommen till RPG:s Temadag i Fiskebäckskyrkan fredagen den 11 november 2016 klockan 10.00 - 14.30. Spännande program och en härlig delikatesslandgång med kaffe och tårta serveras. Anmäl dig senast den 7 november. Ett arrangemang av RPG Västkusten. Välkomna! 

Program: 

10.00 - 10.15        Välkomsthälsning samt information                   Ragne Fransson
10.15 - 12.00        Utvecklingsarbete i Tanzania ( inkl. paus )         Bertil Jonsson
12.00 - 13.00        LUNCH
 13.00 - 13.15        Musik                                                                             Olah Karoly
13.00 - 14.15        Leva meningsfullt hela livet                                    Alf B. Svensson
14.15 - 14.30        Musik
14.30                    Avslutning                                                                    Ragne Fransson
                                                                

Servering

av en härlig delikatesslandgång med kaffe och tårta

 som dukas upp i församlingsvåningen


Pris: 180:- (inklusive program och förtäring)

Anmälan till Sam Nodlycke senast den 7 november 2016
Tel: 0702-926 553
E-post: nodlycke@bitcom.se

Deltagarantalet är begränsat.


 

 

 

 

To the top