Nyheter från Västergötland-Dalsland

Välkommen till dialogkonferens den 24 januari 2020 i Equmeniakyrkan i Skövde!

Programmet omfattar föredrag av psykiater Håkan Andersson som talar om "äldres ensamhet och psykisk ohälsa" samt från Göteborgs universitet doktorand Felicia Ahlner som redogör för hur 70-åringar mår i Sverige (H70-studien) samt äldres alkoholvanor. Äldres alkoholvanor är Felicia Ahlners forskningsfält.  Eftermiddagen fokuseras på äldrefrågor och sker i dialog. 

Lunch och kaffe ingår och för dig som är RPG medlem är konferensen utan kostnad.  

Anmälan senast den 17 januari, 2020 till daniel.g.hoglund@gmail.com el. 073-516 67 99. 

Program 

9.30 kaffe och fralla

Inledning

10.15 - 11.15 ÄLDRES ENSAMHET OCH PSYKISK OHÄLSA Psykiater Håkan Andersson

11.30 - 12.30 H70-STUDIEN (70 ÄR DET NYA 50)  och ÄLDRES ALKOHOLVANOR  Doktorand Felicia Ahlner, Göteborgs Universitet

LUNCH

13.00 - 15.00 Dialog kring angelägna äldrefrågor Direktor Eva B Henriksson och förbundsordförande Monica Blomberg, RPG 

MUSIK OCH SÅNG Anders Jaktlund och Mathias Johansson

Avslutning ca 15.00 kaffe och kaka

Välkomna! 


Vill du skriva ut programmet? Klicka här: Program och anmälan dialogkonferens i Skövde 24 januari 2020 

To the top