Nyheter från Västerbotten

Kristina Östman

RPG Umeå höll sitt septembermöte i Sävaråkyrkan, Sävar. Efter några välkomstord satte sig pastorn André Jacobsson vid flygeln och tog med de församlade i en inledande psalmsång.

Ordföranden Sune Lindström välkomnade dagens medverkande från Landstingets Patientnämnd.
Nämndens kanslichef Kristina Östman och fyra av hennes medarbetare i olika professioner beskrev vad Patientnämnden är och hur man som vårdtagare kan nyttja deras tjänster.
Nämnden är politiskt sammansatt och dess uppdrag är att informera om patienters möjligheter och rätt att påverka sin vård. Nämnden ska också bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet bland annat genom att återföra patienters synpunkter till vårdgivarna.

Det underströks att alla är välkomna med sina frågor eller om de upplevt brister i vården etc.

I presentationen beskrevs tydligt hur man kommer i kontakt med Patientnämnden – allt ifrån att gå in via Internet på 1177.se till att ringa, skriva brev eller besöka nämndens kansli.

Presentationen uppskattades och gav upphov till ett antal följdfrågor och kommentarer.

Innan det blev dags för kaffe, framförde ordföranden ett varmt tack Patientnämndens representanter, som också belönades med en kraftfull applåd.

När alla fått avnjuta kaffe och goda smörgåsar förmedlade ordföranden information om kommande möten under hösten. Han påminde även om, och rekommenderade, Livslustdagen den 16 november i Landstingshuset.

Den dagen anordnas i samverkan mellan de olika pensionärsorganisationerna och nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen.

Sammankomsten avslutades med att pastor Per-Martin Jonasson sjöng en sång och ledde en andakt.

Sävaråkyrkan och dess kökspersonal fick varma applåder för att de så fint ha tagit emot gästerna.

To the top