Nyheter från Stockholm-Gotland

I Stockholm undersöker nu RPG tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna hur väl Stockholms vårdcentraler fungerar för äldre. Finns exempelvis kunskapen på vårdcentralerna om åldersrelaterade sjukdomar? Kartläggningen görs genom intervjuer av besökare på vårdcentralerna och resultatet ska sedan användas för att få till stånd förbättringar. Bakgrunden till att Stockholm nu gör undersökningen är det framgångsrika arbete som bedrevs i Jönköping där RPG var drivande att kartlägga vårdcentralerna. 

"Vi ska följa detta arbete i SeniorPosten och löpande rapportera. Stockholms distriktets ordförande Bo Schylander är med i styrgruppen" säger RPG:s direktor Eva B Henriksson. Vi lever längre och många äldre är multisjuka. Hur väl tas våra medlemmar om hand och finns kompetensen? Yngve Gustafsson har tidigare påpekat att äldre många gånger har för många läkemedel och att dessa kan vara kontraproduktiva och istället för att bota eller lindra, ger upphov till nya skador. 


Foto: Pixaby

To the top