Nyheter från Skåne-Blekinge

Välkomna till en trivsel- och utvecklingsdag för RPG-distriktets styrelser, KPR-och CPR-representanter samt övriga intresserade den 10 maj i Hyllie Park Malmö från klockan 10.30. Bengt Roslund berättar "Människor jag inte glömmer". Därefter samtal kring RPG:s policyprogram i de viktiga samhällsfrågorna. Dagen avslutas med en rundvandring i den nybyggda kyrkan.  Lunch och kaffe serveras. 

Anmälan till respektive ordförande i varje förening senast den 2 maj

Distriktet står för rese- och matkostnader.To the top