Nyheter från Örebro-Värmland

Örebro och Värmlands RPG-distrikt

Grundläggande värderingar:

RPG är en rikstäckande, partipolitiskt obunden pensionärsorganisation, öppen för alla

RPG vill värna om människan utifrån kristna värderingar.

 

RPG vill Vara med och påverka sådana beslut och åtgärder inom kommun och landsting som berör pensionärer 

RPG vill engagera sig i frågor som berör miljön och de äldres hälsa 

RPG vill vara med och påverka lokalsamhällets trafikmiljö och medverka till en ökad trafiksäkerhet 

RPG vill stimulera till ökat friluftsliv och motion samt aktualisera livsstils - och kostfrågor och verka för ett drogfritt samhälle.Vi vill främja aktiva insatser som syftar till att bevara pensionärers hälsa.Det kan vara anhörigstöd, gemenskap, rekreation, väntjänst samt information om hörsel- och synproblem 

Handlingsplan för hela Distriktet

Marknadsföra och tydliggöra RPG--Medlemsvärvning

Aktivitetsplaner i lokalföreningarna

          2018

          Sång o Musik

          Datakunskap

          Samtal om aktualiteter utifrån dagens tidning

          Utomhusaktiviteter som stavgång och boule

          Hembygds- och landskapsstudier med åtföljande resor          

          Hälsofrågor

          Säkerhet i hemmet

          Mathygien och kökshygien

          Våra invandrarkyrkor     

          Många studier sker i samarbete med Studieförbundet Bilda 

          2019

         Fortsatt arbete med aktiviteterna från 2018


To the top