Nyheter från Örebro-Värmland

Styrelsen för  RPG:s distrikt Örebro och Värmland 

Främre raden från vänster:

Börje Hellmark, Kassör, mail: borje.hellmarkl@gmail.com  mobil: 070-794 73 83

Joel Rimmerfors, tel: 019-57 99 77

Bertil Ödling¸ mail: bertil.odling@telia.com  mobil: 070-580 70 91

Kjell Sundström, mail: sundstrom.kjell@telia.com mobil: 070-322 89 60

Olle Ollward, mail: olleollward102@gmail.com mobil: 070-648 25 56 

Bakre raden från vänster

Gerd-Else Bergdahl, mail: gerdelsebergdahl@hotmail.com mobil:070-630 92 65

Agneta Bådagård, Sekreterare,  mail: agnetabadagard@hotmail.com mobil: 070-288 25 61

Britt Palmius, mail: britt.palmeius@comhem.se mobil: 070-456 43 33

Ingrid Ström, Ordförande, mail: ingridstrom37@gmail.com mobil: 076-108 94 35

Styrelsens uppdrag, ansvar och uppgift                       

Att utifrån verksamhets och handlingsplan skapa förutsättningar för dess genomförande genom marknadsföring samt att lyfta och påminna om verksamhetsplanen och handlingsplanen ute i distriktet. 

To the top